WYNIKI.  VIDEO 16.07.2021   VIDEO 17.07.2021     FINAŁY 18.07.2021

  1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 16-18 lipca 2021 r. na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy. Regaty zostaną rozegrane na 6 pasmach toru.

  1. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy GOPŁO Kruszwica pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny

Marcin Kraszewski

Z-ca Sędziego Głównego

Mateusz Zentel

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Stefan Janeczek

Starszy Sekretarz

Mateusz Mardyła

Starszy Sędzia Komisji Kontroli

Weronika Brej

Przedstawiciel Kolegium Sędziów

Anna Widun

Przedstawiciel PZTW

Jarosław Wolski

  1. PROGRAM REGAT

16.07.2021 - Przedbiegi oraz repasaże dla konkurencji, w których zgłoszono powyżej 12 osad

17.07.2021 -  Półfinały i repasaże dla konkurencji w których zgłoszono poniżej 12 osad oraz wyścigi o tory w konkurencjach poniżej 7 zgłoszonych osad.

18.07.2021 - Finały      

     PROGRAM FINAŁÓW

1.

2- KJ

godz. 10.00

2.

1x KJ

godz. 10.15

3.

4+ KJ

godz. 10.30

4.

2x MJ

godz. 10.45

5.

4- MJ

godz. 11.00

6.

1x MJL

godz. 11.15

7.

2x KJL

godz. 12.15

8.

4- KJ

godz. 12.30

9.

2x KJ

godz. 12.45

10.

2- MJ

godz. 13.00

11.

1x MJ

godz. 13.15

12.

4+ MJ

godz. 13.30

13.

1x KJL

godz. 14.45

14.

8+ KJ

godz. 15.00

15.

4x KJ

godz. 15.15

16.

2x MJL

godz. 15.30

17.

4x MJ

godz. 15.45

18.

8+ MJ

godz. 16.00

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. W Mistrzostwach Polski Juniorów mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2003 – 2004.

4.2. W kategorii juniorek i juniorów (KJ, MJ) w Mistrzostwach Polski Juniorów dozwolone są maksymalnie cztery starty dziennie w dwóch konkurencjach. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start. Dystans 2000 m.

4.3. W zawodach mogą startować tylko załogi składające się z zawodników jednego klubu (z wyjątkiem osad Szkół Mistrzostwa Sportowego).

4.4. Pozostałe warunki uczestnictwa oraz ocena wyników muszą być zgodne z zasadami i regulaminami współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Systemu Sportu Młodzieżowego zamieszczonymi w rozdziale „Postanowienia ogólne”.

4.5. W trakcie mistrzostw przeprowadzana będzie losowa kontrola wagi łodzi zgodnie z regulaminem.

4.6. W przypadku zgłoszenia sześciu lub mniejszej ilości osad we wszystkich konkurencjach będą rozgrywane OBOWIĄZKOWE „WYŚCIGI O TORY”.

4.7. W regatach dopuszcza się start tylko zawodników z obywatelstwem polskim posiadających licencję PZTW.

  1. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.07.2021 r. do godz. 24.00.

5.2. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego zgodnie z WIS 2021 „Postanowienia ogólne” na konto PZTW. Brak wpłaty wpisowego lub potwierdzenia w wyznaczonym regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi konsekwencjami. Oryginał dowodu wpłaty wpisowego delegaci winni mieć przy sobie celem okazania ich organizatorowi regat.

5.3. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

5.4. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 14.07.2021 r.

  1. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Wycofania i zmiany w składzie osad można dokonywać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl do 3 godzin przed zebraniem delegatów.

6.2. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 15.07.2021 r. o godz. 17.00 w sali klubu Gopło Kruszwica.

6.3. Program ostateczny przedbiegów zamieszczony zostanie 2 godz. po zebraniu delegatów na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl oraz wywieszony w wiosce wioślarskiej.  

6.4. Zebranie Komisji Sędziów w dniu 16.07.2021 r. o godz. 9.30 w sali klubu Gopło Kruszwica.

6.5. Zapotrzebowanie na noclegi należy przesłać w terminie do dnia 04.07.2021 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie

tel. 606 49549.

Partnerzy KW Gopło Kruszwica: