|Powrót |
Materiał pochodzi z monografii klubu KW Gopło Kruszwica . Za zgodą prezesa KW Gopło Kruszwica Stefana Janeczka

WIOŚLARSTWO KRUSZWICKIE
W LATACH 1990 - 2006.

Lata 1989-1990 były latami transformacji ustrojowej w Polsce. Wiązało się to z nowymi problemami, które spadły na Zarząd Klubu, a z którymi musieli pogodzić się działacze klubu. Najważniejszym problemem stało się pozyskiwanie pieniędzy, gdyż dotychczasowa opiekuńcza rola Państwa przestała istnieć. Musiano zatem szukać funduszy, które umożliwiłyby prawidłową działalność klubu wioślarskiego, tym bardziej , iż w ostatnich kilku latach zaczął się on sportowo odradzać, a miejscowi zawodnicy zaczęli odnosić sukcesy w kategoriach młodzieżowych i byli widoczni na regatach z udziałem czołówki krajowej. Do kadry narodowej juniorów powołano kilku najlepszych zawodników, którzy zdobyli na OSM i na MP juniorów medale. Pierwszym większym sukcesem zanotowanym w 1990r. był złoty medal OSM wywalczony przez braci Krzysztofa i Piotra Murawskich w dwójce podwójnej juniorów młodszych, co było równoznaczne z tytułami mistrzów Polski ,wraz z Eugeniuszem Borkowskim i J. Mikołajczakiem zostali powołani do kadry narodowej juniorów i jako osada czwórki podwójnej reprezentowali Polskę na międzynarodowych regatach juniorów w Pleven w Bułgarii. Medale mistrzostw Polski wywalczyli także juniorzy (starsi) w dwójce podwójnej E. Bąkowski i J. Mikołajczak- medal srebrny, czwórka podwójna ze sternikiem zdobyła także tytuł mistrzowski (R. Śmiłowski, K. Rymacki, K. Matyjasiak, P. Dybicz i st. D. Woźniak), a czwórka bez sternika seniorów wagi lekkiej też wywalczyła medal srebrny (M. Kuls, D. Muszyński, P. Janicki, J. Mikołajczak). Te sukcesy klub zawdzięcza wytężonej pracy trenera Andrzeja Skowrońskiego. W klubie w tym czasie trenowało 45 zawodników.

Rok 1991

Ten rok także przyniósł sukcesy w postaci medali MP. W Byd­goszczy dwójka podwójna młodzików w składzie Anna Kubiak - Monika Woźniak zdobyła srebrny medal. Drugi srebrny medal wywalczyła czwórka ze sternikiem M. Ziółkowski, Sz. Skowron, M. Pindel, A. Ruczkowski i st. D. Woźniak, a trzecie „srebro" zdobył w wyścigach jedynek chłopców K. Matyjasiak. Kruszwiccy wioślarze wystąpili także w kilku regatach wioślarskich rangi krajowej, ale nie mistrzowskiej, zajmując kilka czołowych lokat w poszczególnych konkurencjach wioślarskich.

Rok 1992

Rok ten też okazał się szczęśliwy dla kruszwickich wioślarzy. Na MP w Szczecinie tytuł wicemistrzów kraju wywalczyła dwójka podwójna chłopców w składzie Adam Majdziński - Krzysztof Walczak, medal brązowy zdobyła dwójka podwójna dziewcząt Dagmara Wiśniewska -Monika Woźniak. Na czołowych miejscach w tych mistrzostwach przypływały też inne kruszwickie osady: skiffiści Adam Ruczkowski w juniorach był czwarty, a Piotr Kuźba w seniorach zajął 6-te miejsce. Prócz tego jako czwarta na metę przypłynęła czwórka podwójna ze sternikiem Piotr Głowacki, K. Molenda, A. Malicki, E. Marciniak i st. M. Dutkowski. Medale i miejsca czołowe w poszczególnych wyścigach dały kruszwickiemu klubowi tytuł Drużynowego Mistrza Polski w kategorii juniorów. W tym to roku, mimo wielkiej pomocy finansowej ze strony władz miejskich oraz zakładów patronackich, dochodziło do wielu rozdźwięków w Klubie. W połowie czerwca doszło do spotkania działaczy klubowych z władzami miasta i sponsorami, podczas którego grupa działaczy wioślarskich A. Adelski, E. Balcerzak, A. Biegański, St. Janeczek, M. Jankowsła, U. Kilińska, J. Pawlak i R. Wróblewski postanowiła odłą­czyć sekcję wioślarską od sekcji lądowych klubu i utworzyć samodzielny Klub Wioślarski. Dnia 27 listopada 1992r. doprowadzono do rejestracji Stowarzyszenia, które przyjęło nazwę „Klubu Wioślarskiego z 1911r. w Kruszwicy". Klub zatem stał się jednostką autonomiczną, przyjmującą na siebie wszystkie obowiązki właściwego gospodarowania funduszami oraz działalnością organizacyjną i sportową w klubie. Na czele nowego Zarządu Klubu stanął jako prezes Roman Wróblewski, mając do pomocy liczne grono oddanych działaczy. Przyjęto też część majątku klubu - przede wszystkim obiekty i sprzęt pływający. Opraco­wano plan pracy Klubu na najbliższe lata oraz przystąpiono do realizacji zadania powierzonego przez PZTW w postaci zorganizowania w Kruszwicy Wielkich Regat o nazwie „Mecz Okręgów Wioślarskich". Bardzo dobra organizacja tych ogólnopolskich regat przyniosła Klubowi pochwałę i nagrodę PZTW w postaci „dwóch par wioseł krótkich i gwarancję powierzenie Klubowi na przyszłość ponowną organizację tej imprezy".

Rok 1993

Podczas mistrzostw Polski juniorów młodszych w Bydgoszczy dwójka podwójna chłopców P. Kuźba i A. Ruczkowski zajęła wysokie czwarte miejsce, a druga osada klubowa w tym samym wyścigu przypłynęła na miejscu siódmym K. Matyjasiak - W. Nowakowski. Siódme miejsce zajął też w wyścigu jedynek juniorskich M. Włodarski. Na mistrzostw Polski młodzików w Poznaniu K. Molenda i P. Głowacki w dwójkach podwójnych wywalczyli srebrny medal, a M. Wołek była czwarta w jedynkach. Kruszwickie osady zanotowały także sukces podczas Centralnych Jesiennych Regat Wioślarskich Juniorów w Poznaniu. Dwójka podwójna P. Kuźba, M. Nowakowski zdobyła złoty medal, a czwórka podwójna P. Kuźba, W. Nowakowski, A. Majdziński i K. Walczak medal brązowy.' Doskonała współpraca szkoleniowców wspierana wielkim zaangażowaniem się w sprawy klubowe członków Zarządu przyniosła sukcesy w postaci wzrostu liczby członków klubu do 138 osób, w tym 94 zawodników, oraz zakupu 11 nowych łodzi. Oprócz tradycyjnych zawodów wioślarskich związanych z obchodami „Nocy Świętojańskiej" i innych regat wprowadzono nowe zawody o nazwie „Ergowiosła", które miały na celu zapoznanie młodzieży z nowymi formami treningu na specjalnych urządzeniach treningowych oraz dodatkową popularyzację sportu wioślarskiego. Ponadto klub otrzymał znaczące wsparcie finansowe od osób prywatnych oraz ze strony dyrekcji Zakładów Tłuszczowych w Kruszwicy, a także innych sponsorów. Dzięki temu możliwe stało się przeprowadzenie modernizacji i remontem istniejących obiektów klubowych, które odnowione prezentowały się okazale.

Rok 1994

W tym roku wioślarze kruszwiccy uczestniczyli w wielu regatach krajowych, plasując się przeważnie w środku wyścigów finałowych, które nie dawały jednak miejsc na podium. Jedynym medalem wywalczonym tegoż roku był srebrny medal i tytuł wicemistrza kraju Magdaleny Wołek w wyścigach wioślarskich jedynek podczas mistrzostw Polski dziewcząt w Poznaniu.

Rok 1995

Klub kruszwicki zdobył tytuł Drużynowego Mistrza Polski Mło­dzików za srebrny medal dwójki podwójnej chłopców (D. Wojciechowski, R. Kusz), medale brązowe w jedynkach K. Niewiadomskiej i w czwórkach ze sternikiem-A. Kuźnicka, B. Batkowska, K. Dembowska, M. Sztekman i st. A. Wojtysiak oraz dwóch czwartych miejsc dwójki podwójnej dziewcząt (AL Olubińska i G. Kunikowska) i czwórki ze sternikiem chłopców w składzie - M. Burda, M. Giemza, A. Pysz­ny, D. Powalski i st. K. Skowroński. Na mistrzostwach Polski juniorów młodszych srebrny medal zdobyła M. Wołek w wyścigu jedynek, czwarte miejsce zajęła ósemka juniorek (M. Małys, M. Jarząbek, H. Raźna, J. Włodarska, K. Duniecka, A. Tomaszewska, A. Kuźnicka, K. Stępień i st. L. Urbanek), a szóste miejsce wywalczył F. Kunikowski w jedynkach. Podczas rozgrywania I Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży czwórka podwójna juniorów w składzie A. Ruczkowski, K. Molenda, K. Walczak i M. Jarząbek zdobyła brązowy medal za zajęcie trzeciego miejsca. Zarząd Klubu wystąpił z wnioskiem do Wojewody Bydgoskiego z prośbą o zaakceptowanie nowej nazwy klubu. Wniosek został zaakceptowany i od września tego roku klub przyjął nową nazwę: Klub Wioślarski GOPŁO Kruszwica. W tym też roku został wybrany nowy Zarząd Klubu, na czele którego jako prezes stanął dotychczasowy członek Zarządu i długoletni działacz wioślarski Stefan Janeczek. Głównym celem nowego Zarządu stała się chęć wyremontowania istniejących obiek­tów, budowa dwóch pomostów po obydwu stronach Półwyspu Rzępowskiego, wybudowania nowego budynku przystani z hotelikiem, zapleczem socjalnym i pomieszczeniami biurowymi, ale przede wszystkim wybudowanie pomostu startowego i wybojowania toru regatowego, aby można było na torze kruszwickim rozgrywać poważne regaty międzynarodowe. Przystąpiono natychmiast do pracy, która trwała ponad rok, ale przyniosła wspaniałe efekty. Wszystkie założenia zostały wykonane i w 1996r. kiedy to Klub obchodził swoje 85-lecie mógł się pochwalić wspaniale wykonaną pracą i to w bardzo krótkim czasie.

Rok 1996

Był to rok jubileuszowy, poprzedzony wielka pracą i wielkim wysiłkiem, który jednak przyniósł wspaniały sukces i jakże wiele satysfakcji, za osiągnięty sukces tym razem organizacyjny. Kruszwicki Klub mógł się pochwalić obiektem sportowym na miarę europejskich wymagań. Była to zasługa prezesa Stefana Janeczka z całym składem osobowym Zarządu, ich wielka praca włożona w przebudowę kruszwickiego obiektu i doprowadzenia go do standardów europejskich. Z okazji obchodów 85-lecia działalności wioślarskiej kruszwicki Klub otrzymał od sponsorów piękny, klubowy sztandar, który teraz zdobi obiekty Klubu. Uroczystości jubileuszowe odbyły się na terenie nowej przystani. Zgromadzono władze administracyjne i sportowe z regionu oraz władze centralne Polskiego Sportu i PZTW. Buli wszyscy żyjący prezesi, wielu działaczy klubowych, dawni zawodnicy oraz obecnie trenująca wioślarska młodzież. Były odznaczenia, pamiątkowe medale i dyplomy, a także uroczyste przyjęcie z okazji jubileuszu. Rozegrano także regaty wioślarskie, aby zaprezentować wszystkim zebranym trenującą młodzież i jej umiejętności sportowe. W tym jubileuszowym roku kruszwicki Klub odnotował także pewne, dość znaczne osiągnięcia sportowe. Podczas rozgrywania II OOM w Bydgoszczy Krzysztof Molenda zdobył srebrny medal w wyścigach jedynek. Także w Bydgoszczy na mistrzostwach Polski juniorów młodszych ósemka dziewcząt w składzie: Aleksandra Olubińska, Justyna Wiśniewska, Hanna Raźna, Karolina Dembowska, Anna Kuźnicka, Beata Batkowska, Karolina Niewiadomska, Gabriela Kunikowska i st. Anna Pozorska wywalczyła złoty medal i tytuł mistrzowski, a czwórka bez sternika w składzie Beata Batkowska, Karolina Dembowska, Hanna Raźna i Anna Kuźnicka medal srebrny. Ponadto dwójka podwójna juniorów młodszych Filip Kunikowski, Marcin Dutkowski zdobyła medal brązowy. Na mistrzostwach PZTW również w Bydgoszczy Mikołaj Burda w wyścigu jedynek wywalczył złoty medal, a dwójka podwójna chłopców Michał Graczyk, Michał Powalski medal brązowy. Na zakończenie sezonu wioślarskiego odbyły się w Warszawie Długodystansowe Mistrzostwa Polski, na których to Magdalena Wołek zdobyła srebrny me­dal w wyścigu juniorskich jedynek. A zatem rok jubileuszowy okazał się dla Klubu także rokiem znacznych sukcesów, szczególnie w konkurencjach młodzieżowych.

Rok 1997

Podczas rozgrywania w Kruszwicy Mistrzostw PZTW Młodzików dwójka podwójna chłopców Krzysztof Dutkowski i Damian Wołek oraz czwórka podwójna dziewcząt Joanna Andrzejewska, Ilona Orzelska, Barbara Widuła i Dominika Nowaczyk wywalczyły srebrne meda­le, a osada juniorek młodszych w czwórce bez sternika Ewelina Wołek, Gabriela Kunikowska i Małgorzata Wojtala medal brązowy. Osady te trenowane były przez Roberta Januszka i Mirosława Kulsa. W ceremonii otwarcia mistrzostw uczestniczył cały Zarząd Klubu, sponsorzy, przedstawiciele PZTW oraz Pani Poseł Barbara Hyla-Makowska. Na młodzieżowych mistrzostwach Polski rozegranych w Bydgoszczy, kruszwicka dwójka podwójna Krzysztof Molenda i Waldemar Nowakowski zajęła czwarte miejsce. Oni także z dwoma zawodnikami z KKW Bydgoszcz w osadzie czwórki kombinowanej uplasowali się na czwartym miejscu. W tym też roku nadal trwała modernizacja obiektów klubowych. Pobudowano nowy hangar dla łodzi oraz zaplecze sanitarne dla zawodników, a także ponad 100m pomostów pływających. Na zakończenie roku podsumowano cały sportowy sezon, nagrodzono najlepszych zawodników, podziękowano trenerom, działaczom i sponsorom oraz przedstawiono założenia na następny rok.

Rok 1998

Na początku sezonu kruszwicy wioślarze uczestniczyli w kilku regatach wioślarskich w różnych miastach szlifując formę na regaty mistrzowskie. W tym roku nadgoplański klub dostąpił niebywałego zaszczytu. Oto został organizatorem IV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w wioślarstwie, która została rozegrana w dniach 23-26 lipca 1998r. na Gople. Na imprezę przyjechało ponad 400 juniorów i młodzików z całego kraju. Najpierw odbyło się uroczyste przywitanie zawodników z wła­dzami miasta, PZTW i Polskiego Sportu. Były przemówienia, występy zespołów artystycznych, uroczysty przemarsz przez miasto w rytm marszów granych przez orkiestrę Kopalni Soli z Inowrocławia, a potem przeprowadzono regaty mistrzowskie. Miejscowi wioślarze zaprezentowali się nieźle. Artur Januszek trenujący w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Toruniu, a reprezentujący barwy kruszwickiego klubu zdobył dwa złote medale MP juniorów w jedynkach i w czwórce podwójnej kombinowanej z kolegami z innych klubów. Także kruszwiccy młodzicy popłynęli wspaniale. W sumie zdobyli oni trzy złote i jeden srebrny medal., co dało im tytuł Drużynowego Mistrza Polski PZTW Młodzików. Złote medale zdobyli skiffiści Katarzyna Kaczmarek i Arnold Sobczak oraz dziewczęca czwórka bez sternika w składzie Joanna Andrzejewska, Renata Luzak, Agata Juskowiak i Dominika Nowaczyk. Medal srebrny wywalczyła czwórka ze sternikiem chłopców Bartłomiej Juskowiak, Krzysztof Janeczek, Jakub Manicki, Artur Chojnowski oraz sternik Jakub Drzewiecki. Trenerami medalistów byli Robert Januszek i Mirosław Kuls. Dobra passa kruszwickiej młodzieży trwała nadal. Wygrali oni także Drużynowe Mistrzostwa Makroregionu Dolnośląskiego we Wrocławiu, a we wrześniu okazali się najlepszymi zawodnikami podczas Drużynowych Mistrzostw Makroregionu Pomocnego w Gdańsku oraz w regatach o Puchar Bałtyku. Wszyscy młodzi wioślarze zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami rzeczowymi przez władze Klubu za wspaniałą postawę sportową i niewątpliwie sukcesy wśród rówieśników wioślarskich. Miało to miejsce podczas pikniku podsumowującego osiągnięcia za mijający rok z udziałem władz Klubu, sponsorów, władz miasta oraz rodziców i samych młodych wioślarzy. Ale rok mijający to nie tylko osiągnięcia sportowe. Działacze Klubu wraz z Zarządem cały rok pracowali nad poprawą bazy sportowej klubu. Przy torze regatowym na linii mety pobudowano budynek sędziowski wraz z zapleczem sanitarnym oraz skanalizowano cały teren wokół Mysiej Wieży, naprawiono pomosty oraz dodatkowo zabezpieczono hangary ze sprzętem pływającym. Ilustrowany Kurier Polski z Bydgoszczy w dniu 25 września 1998r. tak pisał: „Kruszwica znana była do niedawna z margaryny i Mysiej Wieży. Od pewnego czasu w mediach i przekazach telewizyjnych za sprawą osiągnięć kruszwickiej młodzieży, nowym znakiem nadgoplańskiego grodu jest wioślarstwo". To wszystko stało się za sprawą sukcesów sportowych młodych wioślarzy, rozbudowy bazy sportowej i wzorowej współpracy całego Zarządu Klubu ze sponsorami i władzami miasta pod przewodem Preze­sa Klubu Wioślarskiego Stefana Janeczka. W dniu 18 grudnia 1998r. władze klubu, sponsorzy oraz władze miasta urządziły wspólna przyjacielską wigilię, aby sobie nawzajem podziękować za to wszystko, co zrobiono dla dalszego rozwoju sportu wioślarskiego w Kruszwicy. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjacielskiej atmosferze.

Rok 1999

W dniu 4 stycznia 1999r. prezes Klubu Stefan Janeczek zwrócił się z listem otwartym do Kruszwiczan , do wszystkich Polaków, którzy przyszłości żyć będą w Kruszwicy, aby nadal kontynuowali dzieło roz­budowy Klubu Wioślarskiego - „Nie powinniśmy odejść z tej ziemi nie pozostawiając śladów, które polecać będą naszą pamięć potomności". Już 5 stycznia 1999r. dokonano wmurowania aktu elekcyjnego pod budowę nowej przyssani wioślarskiej. Dokonali tego Prezes KW Gopło Stefan Janeczek, Burmistrz Kruszwicy Marek Rimer oraz Prezes Zakładów Tłuszczowych Ryszard Staszak. Planowany termin zakończenia budowy określono na rok 2001, tj. na 90-lecie działalności klubu. Dzięki wysokiej ocenie, jaką Klub otrzymał za organizację ubiegłorocznej IV OOM, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich w nadchodzącym roku także wyróżnił nadgoplański klub przyznając mu organizację kolejnej, V-tej OOM, którą zaplanowano na lipiec. Sezon rozpoczęto w maju rozegraniem w Kruszwicy Centralnych Regat Otwarcia w konkurencji juniorów. Sukcesem miejscowych zawodników był awans czwórki bez sternika juniorów młodszych do reprezentacji Polski na mecz Krajów Wyszechradzkich do Słowacji, gdzie zajęli oni wysokie trzecie miejsce, a byli to - Arnold Sobczak, Jakub Manicki, Artur Chojnowski i Bartłomiej Juskowiak. Na początku czerwca odbyły się w Kruszwicy Akademickie Mistrzostwa Polski w wioślarstwie, podczas których wychowankowie miejscowego klubu zdobywali medale mistrzostw dla WSP Bydgoszcz - Magdalena Wołek i Waldemar Nowakowski. Jeszcze w maju rozegrano na (Gople mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego będące jednocześnie eliminacjami do OOM. Kwalifikacje uzyskało tam dwóch skiffistów- Artur Chojnowski i Arnold Sobczak, czwórka podwójna chłopców, dwójka podwójna chłopców oraz dwójka i ósemka dziewcząt. W lipcu podczas regat OOM wioślarze kruszwiccy wypadli bar­dzo dobrze, zdobywając cztery medale: Arnold Sobczak w jedynkach juniorów młodszych, czwórka podwójna bez sternika Arnold Sobczak, Krzysztof Janeczek, Artur Chojnowski, i Jakub Manicki zdobyli medale srebrne, a ósemka dziewcząt w kategorii juniorek młodszych wywalczyła medal brązowy: Joanna Andrzejewska, Dominika Nowaczyk, Wioleta Małachowska, Angelika Lewandowska, Monika Pacia, Monika Cicha, Dorota Rogozińska, Karolina Badyniak i Anna Chmielewska. Czwarty medal, także brązowy zdobyły Renata Luzak i Agata Juskowiak w dwójce podwójnej w rozgrywanych jednocześnie I Mistrzostwach Polski Młodzików. Zespołowo wioślarze z Kruszwicy zajęli VII miejsce z 28 punktami na 28 sklasyfikowanych klubów. Zwyciężyli wioślarze KS Posnanii gromadząc 72 punkty. Olimpiada zgromadziła liczne grono zawodników, kibiców, oficjeli i zaproszonych gości, którzy byli świadkami wspaniałej organizacji regat i doznali wielu wrażeń oglądając same zawody oraz towarzyszące im imprezy kulturalne. Wysoki poziom sportowy młodzieżowego wioślarstwa w Kruszwicy potwierdzony został także poza granicami kraju. Niemiecki Związek Wioślarski zaprosił do Berlina na międzynarodowe regaty młodzieżowe całą czołówkę polskich osad młodzieżowych. Wioślarze kruszwiccy i tam zaprezentowali swój wysoki poziom sportowy i zdobyli dwa srebrne medale w czwórkach ze sternikiem juniorów młodszych - Arnold Sobczak, Krzysztof Janeczek, Artur Chojnowski, Jakub Manicki i st. Piotr Brudziński oraz w czwórce ze sternikiem juniorów -Błażej Mikołajczak, Marcin Janeczek, Bartłomiej Juskowiak, Mirosław Woźniak i st. Paweł Matuszewski. Podczas mistrzostw Polski juniorów rozegranych w Łęgnowie k/Bydgoszczy Artur Januszek startujący jako zawodnik AZS UMK To­ruń / Gopło Kruszwica zdobył dwa złote medale w dwójkach i w czwórkach podwójnych. Reprezentował także barwy narodowe na mistrzostwach świata juniorów pływając w czwórce podwójnej. W końcu roku w Poznaniu obchodzono 80 - tą rocznicę działalności Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, gdzie podsumowano dotychczasowy dorobek polskiego wioślarstwa. Były wyróżnienia i odznaczenia. Wyróżniono także kruszwicki KW Gopło, plasując go w całym 80-leciu na XX pozycji z dorobkiem 61,75 pkt. 22 grudnia zorganizowano uroczystą wigilię, podczas której podsumowano kończący się sezon w wioślarstwie. W wigilii uczestniczyli zawodnicy wioślarze, działacze, przedstawiciele władz regionalnych i miej­skich, członkowie Zarządu Klubu, sponsorzy i rodzice zawodników.

Rok 2000

W marcu, w czasie obchodów 89-lecia działalności KW w Krusz­wicy, klub ten uznano za stolicę wioślarstwa młodzieżowego w Polsce. Z tej to okazji 18 młodym wioślarzom wręczono kółka olimpijskie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Otrzymali je: Dawid Taberski, Kamila Taberska, Agata Juskowiak, Paulina Juskowiak, Jarosław Małachowski, Renata Łuczak, Krzysztof Janeczek, Arnold Sobczak, Artur Chojnowski, Jakub Janicki, Karolina Badyniak, Anna Chmielewska, Dorota Rogozińska, Wioletta Małachowska, Angelika Lewandowska, Dominika Nowaczyk, Joanna Andrzejewska oraz Monika Cicha. Otwarcie sezonu wioślarskiego nastąpiło na początku maja w Bydgoszczy podczas wioślarskich otwartych mistrzostw miasta. W regatach uczestniczyli młodzi wioślarze z Kruszwicy, którzy wygrali jeden bieg czwórek podwójnych juniorów: B. Juskowiak, K. Janeczek, A. Chojnowski, A. Sobczak. W maju w Kruszwicy rozegrano Centralne Regaty Otwarcia Sezonu, w których udział wzięło 623 zawodników z 31 klubów. Kruszwiccy wioślarze pokazali się z bardzo dobrej strony. Czwórka podwójna (A. Sobczak, K. Janeczek, B. Juskowiak i A. Chojnowski) zajęła I miejsce, podobnie jak w jedynkach Arnold Sobczak. Wszyscy ci zawodnicy zostali zakwalifikowani do kadry Polski juniorów oraz na regaty Nadziei Olimpijskich. Oprócz nich I miejsce wywalczyły osady czwórki podwój­nej młodzików (J. Banachowski, J. Małachowski, K. Pobiański i D. Taberski), dwójka podwójna juniorek (A. Juskowiak i K. Taberska). Na drugim miejscu przypłynęła czwórka podwójna młodziczek, a ponadto cztery osady zajęły III miejsce. Zespołowo KW Kruszwica zajął II miejsce. W pierwszych dniach czerwca w Kruszwicy rozegrano wioślarskie mistrzostwa Województwa Kujawsko - Pomorskiego, podczas których wspaniale zaprezentowali się wioślarze miejscowego klubu. Złote medale zdobyli: Arnold Sobczak w jedynkach juniorów młodszych, A. Juskowiak i K. Taberska w dwójkach podwójnych juniorek młodszych, R. Machowski, D. Taberski, J. Bandurki i K. Pabiański w czwórkach podwójnych młodzików oraz B. Juskowiak, K. Janeczek, A. Chojnowski i J. Manicki w czwórkach podwójnych juniorów młodszych, a srebrny medal wywalczyła czwórka podwójna młodziczek - P. Juskowiak, M. Jędrzejowska, K. Śniegowska i P. Tadzik. Drużynowo KW Gopło zajął III miejsce. Parę dni później rozegrano w Kruszwicy mistrzostwa okręgu w konkurencjach młodzieżowych. Zwyciężyli w nich zawodnicy AZS Toruń, a gospodarze zajęli czwartą lokatę. W końcu czerwca w Bydgoszczy rozegrano regaty o Puchar Prezydenta Bydgoszczy i Regaty Nadziei Olimpijskich. W osadzie reprezentacji Polski płynął Artur Januszek, która wygrała bieg czwórek podwójnych. Na drugim miejscu przypłynęła na metę osada KW Gopło w składzie A. Sobczak, K. Janeczek, B. Juskowiak i A. Chojnowski. Był to duży sukces tej osady, gdyż zwycięzcy tego biegu byli o trzy lata starsi. Na drugim miejscu w wyścigu jedynek przypłynął Błażej Mikołajczyk. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży rozegrana została w tym roku na Śląsku, jednak konkurencje wioślarskie odbyły się w lipcu w Kruszwicy, co było kolejnym wyróżnieniem działaczy KW Gopło. Kruszwiccy wioślarze zdobyli podczas tych regat cztery medale. Złote krążki wywalczyli - Arnold Sobczak w wyścigu jedynek juniorów młodszych oraz czwórka ze sternikiem juniorów młodszych w składzie Arnold Sobczak, Krzysztof Janeczek, Artur Chojnowski, Jakub Malicki i sternik Jan Sobczak. Natomiast dwa medale brązowe były zasługą dobrze wiosłującej ósemki juniorek młodszych- J. Andrzejewska, D. Nowaczyk, W. Małachowska, A. Lewandowska, R. Luzak, M. Cicha, D. Rogozińska, K. Badyniak i A. Chmielewska oraz czwórki podwójnej juniorów młod­szych b/s B. Juskowiak, K. Janeczek, A. Chojnowski i J. Manicki. W punktacji ogólnej juniorów młodszych KW Gopło zajął czwarte miejsce ulegając jedynie takim potęgom wioślarskim jak Posnania Poznań, PTW Płock i WTW Warszawa. Trenerami medalistów kruszwickich byli Robert Januszek i Paweł Śmiłowski. Podczas rozgrywania w Łęgnowie (Brdy ujście) mistrzostw Polski juniorów Artur Januszek wywalczył dwa złote medale w jedynkach i w czwórkach podwójnych płynąc z kolegami z innych klubów. Natomiast Marcin Piechowski startujący w barwach AZS UMK Toruń / KW Gopło Kruszwica w ósemce juniorskiej zdobył medal brązowy. W tym też roku Artur Januszek wystąpił w reprezentacji narodowej czwórki podwójnej na Mistrzostwach Świata, gdzie polska osada zajęła ósme miejsce. We wrześniu rozegrano w Kruszwicy eliminacje przed międzynarodowymi regatami Baltic Cup w Estonii, podczas których prawo uczestniczenia w Pucharze Bałtyku wywalczyła osada czwórki podwójnej w składzie Arnold Sobczak, Krzysztof Janeczek, Artur Choj­nowski i Grzegorz Kwaśniewski (z AZS Szczecin). W Pomau w Estonii zajęła ta osada wysokie trzecie miejsce. Rezerwowym w Estonii był kruszwiczanin Jakub Manicki. W październiku na Kanale Żerańskim rozegrano Długodystansowe MP (8 km) podczas których Arnold Sobczak wywalczył srebrny medal w kategorii juniorów. W listopadzie PZTW ogłosił wyniki rankingu o nagrodę Złotych i Srebrnych Wioseł przyznawanym wioślarzom za wyniki sportowe. Wśród nagrodzonych złotym wyróżnieniem znalazł się Artur Januszek z Gopła oraz wychowanek tego klubu Mikołaj Burda (BTW Bydgoszcz), który otrzymał nagrodę srebrną. Władze klubu kruszwickiego także uhonorowały najlepszych swoich wioślarzy podczas podsumowania osiągnięć sportowych za ten rok.

Rok 2001

Był to rok jubileuszu. Kruszwicki klub w tym roku obchodził 90-Iccie swego istnienia i działalności wioślarskiej. Już w kwietniu zaczęto uroczystości jubileuszowe połączone z oddaniem do użytku nowego budynku przystani wioślarskiej wraz z całym zapleczem. Ukończenie tak wielkiej budowli w terminie było możliwe dzięki wytężonej pracy całego Zarządu Klubu z jego prezesem Stefanem Janeczkiem, zaangażowania się Pani Poseł Barbary Hyli-Makowskiej w pozyskaniu dodatkowych funduszy oraz wybitnej pomocy finansowej Urzędu Miasta Kruszwica., Zakładów Tłuszczowych Kruszwica S.A., Urzędowi Kultury Fizycznej i Sportu oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Na uroczystości zostało zaproszonych szereg osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do zakończenia tej inwestycji. Na początku maja rozpoczęto w Kruszwicy nowy sezon wioślarski wielkimi uroczystościami w obecności wielu delegacji z innych klubów oraz organizacji sportowych, wojewódzkich i centralnych. Były też liczne poczty sztandarowe. Rozegrano także Centralne Regaty Otwarcia Sezonu Juniorów. Dobrze zaprezentowali się kruszwiccy skiffiści. W kategorii młodzików wygrał Mateusz Sobczak, a drugie miejsce zajął Daniel Szczepaniak. Nieźle w konkurencji juniorów popłynął Arnold Sobczak, który awansował do kadry narodowej juniorów, przygotowującej się do mistrzostw świata. Na początku czerwca rozegrano w Kruszwicy Akademickie Mistrzostwa Polski w wioślarstwie, w których zwyciężyli akademicy z Torunia. W zawodach uczestniczył między innymi Tomasz Kucharski z AZS Gorzów, mistrz olimpijski z Sydney (2000r) i dwukrotny mistrz świata w dwójkach podwójnych wagi lekkiej z Robertem Syczem. Pływali tak­że wychowankowie kruszwickiego klubu Waldemar Nowakowski (aktualnie trener Bydgostii Kabel) i Artur Januszek (AZS UMK Toruń). W połowie czerwca rozegrano na Gople mistrzostwa województwa Kujawsko - Pomorskiego, w których wystąpiło ponad 400 wioślarzy z 12 klubów wioślarskich, a ponadto wioślarze z Kalisza i Płocka. Podczas rozegranych w Bydgoszczy regat o Puchar Prezydenta czwórka KW Gopło A. Sobczak, A. Chojnowski, K. Janeczek i J. Manicki zajęła drugie miejsce. Na mistrzostwach Polski juniorek kruszwicka ósemka w składzie: K. Chojnowska, A. Lewandowska, D. Rogozińska, W. Małachowska, M. Józefowska, D. Rozciszewska, A. Wiatr i sernik. Czachór wywalczyła srebrny medal. W lipcu 2001 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami 90-lecia istnienia KW Gopło w Kruszwicy. Byli zaproszeni goście, władze miejskie i wojewódzkie, przedstawiciele PZTW z prezesem Ryszardem Stadniukiem, władze polskiego sportu, były odznaczenia i wyróżnienia dla zawodników działaczy i sponsorów klubu. Nastąpiło także uroczyste otwarcie nowej przystani wioślarskiej nad Gopłem. Także w lipcu 320 juniorów i 190 młodzików rozegrało w Kruszwicy swoje mistrzostwa Polski. Dobrze na tych mistrzostwach wypadli młodzi wioślarze KW Gopło, którzy zdobyli 5 medali w juniorach (2,1,2) i 3 w młodzikach (1,2,0). Wśród juniorów klasą dla siebie był Arnold Sobczak, który z przewagą kilku długości łodzi wygrał wyścig jedynek. W konkurencji skiffistów w młodzikach kruszwicki klub zanotował dublet. Zwyciężył bowiem Daniel Szczepaniak, przed Mateuszem Sobczakiem. W punktacji drużynowej juniorów KW Gopło zajął 9-te miejsce, a w młodzikach wysokie miejsce czwarte. Medale złote mistrzostw Polski juniorów - Arnold Sobczak i w ósemce Dominika Nowaczyk z Kruszwicy oraz w młodzikach Daniel Szczepanik w jedynce. Medale srebrne: ósemka juniorek: Wioletta Małachowska, Angelika Lewandowska, Dorota Rogozińska, Monika Cichy, Anna Wiatr, Katarzyna Chojnacka, Daria Rościszewska, Czochór i sternik Marta Józefowska. Ósemka młodzików: Maciej Chromiński, Tomasz Majchrzak, Tomasz Kowal, Filip Drzazga, Szymon Nyk, Bartłomiej Kaczmarek, Bar­tosz Śmigielski, Mikołaj Bagrowski i sternik Tomasz Rogoziński. W jedynce młodzików Mateusz Sobczak. Medale brązowe: czwórka juniorek BTW Bydgoszcz, w której pływała Dominika Nowaczyk. Czwórka podwójna juniorów Arnold Sobczak, Krzysztof Janeczek, Artur Chojnowski, Jakub Manicki. Były to niewątpliwe sukcesy nadgoplańskiego klubu, który w tak doborowej obsadzie wywalczył tak wysokie lokaty. Za organizację mistrzostw gospodarze zebrali zasłużone pochwały, gdyż regaty pod względem organizacyjnym przeprowadzone były nienagannie. W punktacji ogólnej w juniorach Gopło zajęło siódme miejsce, dziewczęta 15-te. W młodzikach chłopcy wraz z WTW Warszawa podzielili się pierwszym miejscem, a dziewczęta znalazły się na dwunastej pozycji - ogółem miejsce IV. W końcu września w Sankt Petersburgu odbyły się drużynowe regaty państw Nadbałtyckich, na których polska czwórka podwójna juniorów, w której płynęli dwaj reprezentanci kruszwickiego klubu (Artur Chojnowski i Krzysztof Janeczek) zajęła wysokie drugie miejsce. Prócz tego Arnold Sobczak w wyścigu jedynek także zajął drugie miejsce. Pod koniec sezonu w Kruszwicy PZTW zorganizował obóz kadry narodowej juniorów, w którym uczestniczyło także kilku wioślarzy nadgoplańskiego klubu.

Rok2002

W maju w Monachium (Bawaria-Niemcy) rozegrano wielkie międzynarodowe regaty wioślarskie, w których uczestniczyła także repre­zentacja polskich juniorów. Z kruszwickich reprezentantów startował jedynie Arnold Sobczak, który w finale B zajął I miejsce (ogólnie siódme), a w drugim dniu w finale A był trzeci, co było niewątpliwym sukcesem tego zawodnika. Także w maju kruszwicki klub był organizatorem Akademickich Mistrzostw Polski, w których uczestniczyło ponad 300 wioślarzy. W dniach 15-16 czerwca 2002r. rozegrano w Kruszwicy Centralne Regaty otwarcia Sezonu Wioślarskiego, w których wystąpiło 650 wioślarzy z 36 klubów. Wioślarze kruszwiccy odnieśli w nich sukces, gdyż zdobyli złoty medal w dwójkach podwójnych (Artur Chojnacki, Krzysztof Janeczek), podobnie jak Arnold Sobczak w jedynkach juniorów. Złote medale wywalczyła także czwórka podwójna młodzików -Mikołaj Bagrowski, Tomasz Kowal, Maciej Chromiński, Filip Drzazga oraz Paweł Matuszewski w jedynkach. Drugie miejsca zajęły - czwórka podwójna młodziczek - Karolina Juskowiak, Dorota Lewandowska, Ewelina Juskowiak i Monika Rosińska, dwójka podwójna młodzików Tomasz Majchrzak i Tomasz Rogoziński oraz Joanna Chuda w jedyn­kach młodziczek. Zdobyto także dwa medale brązowe - Angelika Le­wandowska w jedynkach wagi lekkiej juniorek oraz czwórka podwójna młodziczek K. Juskowiak, E. Juskowiak, A. Lewandowska i Rosińska. W czerwcu w Brześciu na Białorusi wystąpiło kilka osad polskich w międzynarodowych regatach. Wśród reprezentantów Polski byli także wioślarze z Kruszwicy. Arnold Sobczak wraz z kolegami z kadry narodo­wej wygrali rywalizację w czwórkach podwójnych, a Artur Chojnowski i Krzysztof Janeczek w osadzie dwójek podwójnych także stanęli na podium, zajmując trzecie miejsce. Pod koniec lipca w Kruszwicy rozegrano mistrzostwa Polski młodzików i juniorów. Dobrze spisali się wioślarze kruszwiccy, którzy wywalczyli kilka miejsc medalowych. W wyścigu juniorskich jedynek zwyciężył Arnold Sobczak. Srebrny medal zdobyła dwójka podwójna wagi lekkiej juniorek Angelika Lewandowska  Dorota Rogozińska, a dwójka podwójna juniorów A. Chojnowski K. Janeczek minimalnie przegrała brązowy medal. W konkurencji młodzików złoty medal zdobyła dwójka podwójna Tomasz Majchrzak i Tomasz Rogoziński, srebrny czwórka podwójna M. Bagrowski, M. Chromiński, F. Drzazga i T. Kowal, a medal brązowy przypadł Joannie Chudej w jedynkach. W Brdyujściu podczas regat o puchar Prezydenta Bydgoszczy A. Sobczak wygrał wyścig juniorskich jedynek, a prócz niego kilka osad kruszwickich pływało w finałach. Podczas rozgrywania w Kruszwicy kolejnej, VJH już, OOM miejscowi wioślarze nie zdołali zdobyć medalu. Było kilka osad w finałach, ale trochę zabrakło do miejsc na podium. Najbliżej była osada dwójki podwójnej D. Szczepaniak M. Kowal, która zajęła czwarte miejsce. W pierwszych dniach sierpnia w Trokach na Litwie rozegrano wioślarskie mistrzostwa świata juniorów, w których wystąpił kruszwicki wioślarz Arnold Sobczak. W wyścigach czwórek podwójnych zawodnik nadgoplańskiego klubu wraz z kolegami z reprezentacji wywalczył medal brązowy. W podsumowaniu sezonu wioślarskiego kruszwiccy wioślarze znaleźli się na 232 miejscu w kraju na 730 sekcji sklasyfikowanych w różnych dyscyplinach sportu. Zostali także wybrani najlepszą sekcją młodzieżową w sporcie wioślarskim.

Rok 2003

Na początku maja zorganizowano w Kruszwicy tradycyjne Regaty Otwarcia Sezonu Juniorów, w których wzięło udział wiele klubów z całej Polski. Z kruszwickich wioślarzy na czołowych pozycjach przypłynęli: Tomasz Rogoziński wygrał wyścig jedynek chłopców, a Sebastian Strzelecki zajął w nim trzecie miejsce. Michał Kowal, Tomasz Majchrzak, Mikołaj Bagrowski i Tomasz Kowal zajęli drugie miejsce w czwórkach podwójnych juniorów młodszych, Ewelina Juskowiak zajęła trzecie miejsce w jedynkach dziewcząt. Były także czwarte, piąte i szóste miejsca. Podczas mistrzostw województwa E. Juskowiak wygrała wyścig jedynek dziewcząt, M. Kowal, T. Kowal, D. Szczepaniak i D. Ettinger zajęli drugie miejsce w czwórce podwójnej juniorów młodszych, T. Rogoziński był pierwszy, a P. Bartczak drugi w jedynkach chłopców, D. Szczepaniak zajął drugie miejsce w jedynkach juniorów młodszych, a D. Rogozińska i A. Wiatr zajęły trzecie miejsce w dwójkach podwójnych dziewcząt. Na rozgrywanych w Poznaniu mistrzostwach Polski młodzików Tomasz Rogoziński zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski w jedynkach, a czwórka podwójna w składzie: Marta Dzwoniarkiewicz, Monika Głuszak, Dalia Maciakiewicz i Anna Olkiewicz wywalczyły medal brązowy. Podczas OOM Tomasz Kowal zdobył złoty medal w jedynkach juniorów młodszych, Tomasz i Michał Kowalowie oraz Mikołaj Bagrowski i Tomasz Majchrzak wywalczyli medal brązowy w czwórkach podwójnych w juniorach młodszych. Srebrny medal zdobyła też dwójka podwójna dziewcząt: Anna Sibiga i Monika Hermanowska oraz czwórka ze sternikiem dziewcząt. Na młodzieżowych mistrzostwach Polski czwórka podwójna młodzieżowców w składzie: Artur Chojnowski, Krzysztof Janeczek, Błażej Mikołajczak i Michał Wilinski wywalczyła brązowy medal.

Rok 2004

Po przepracowanej zimie kruszwiccy wioślarze wystartowali w maju w tradycyjnych Regatach Otwarcia Sezonu Juniorów na Gople w Kruszwicy. W czerwcu na Malcie w Poznaniu przeprowadzono wioślarskie mistrzostwa Polski seniorów, podczas których czwórka podwójna KW Gopło Kruszwica wywalczyła swój pierwszy medal w konkurencji seniorów, zajmując trzecie miejsce. Osada wiosłowała w składzie Artur Januszek, Błażej Mikołajczak, Krzysztof Janeczek i Michał Wiliński, która uległa jedynie faworytom, załogom AZS Toruń i AZS Poznań. W lipcu w Kruszwicy rozegrano Wioślarskie MP Juniorów, pod­czas których zawodnicy klubu nie zdobyli medalu, uzyskując jedynie dwa punkty za występ M. Kowala i zajmując 22 miejsce w klasyfikacji klubów. Na koniec sezonu podsumowano osiągnięcia sportowe kruszwickich wioślarzy, oceniając występy tegoroczne jako zadawalające. Zdobyto przecież kilkanaście medali młodzieżowych i po raz pierwszy medal w kategorii seniorów. Dnia 7 grudnia 2004r..w wieku 59 lat zmarł długoletni prezes KW Gopło Jerzy Żurawicz, pogrążając w smutku i żałobie zawodników oraz Zarząd Klubu i sympatyków sportu wioślarskiego w Kruszwicy. W grudniu na posiedzeniu Rady Miejskiej w Kruszwicy, na wniosek burmistrza miasta przyznano tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kruszwica Pani Marii Patyk, nauczycielce, działaczowi kulturalnemu, przyjacielowi młodzieży. Podjęto także uchwałę o wpisie do Księgi Pamiątkowej nazwisk kilku działaczy społecznych między innymi: Danuty Jurkiewicz Lewandowskiej, Romana Tschurla i Mariana Pawlaka za wybitną działalność społeczną na rzecz dzieci i młodzieży w Kruszwicy, przewodniczącego Rady Trenerów Polskiego Związku Towarzystw Wio­ślarskich, jako zasłużonego dla Gminy Kruszwica i Klubu Wioślarskiego „GOPŁO". W klubie Gopło uroczystą wieczornicą zakończono sportowy rok 2004.

Rok 2005

W styczniu w Warszawie odbył się Sejmik Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, na którym wybrano nowe władze na najbliższą kadencję. Prezesem ponownie został wybrany medalista Igrzysk Olimpijskich w Moskwie Ryszard Stadniuk ze Szczecina, a w skład Zarządu weszli także przedstawiciele Związków wioślarskich Pomorza i Kujaw Mirosław Bednarczyk ze Stowarzyszenia Związków Sportowych w Bydgoszczy, Henryk Boś - prezes AZS UMK w Toruniu i prezes KW Gopło z Kruszwicy Stefan Janeczek. W kwietniu KW Gopło otrzymał od samorządu województwa Kujawsko-Pomorskiego l5tys.zł na organizację Młodzieżowych MP . W lipcu reprezentant Gopła Arnold Sobczak wraz z kolegami z Bydgoszczy i Poznania wystąpił jako szlakowy narodowej czwórki podwójnej na MŚ do 23 lat Daniel Szczepaniak, a ich osada zajęła w kat. juniorów drugie miejsce. W pierwszych dniach października w Bydgoszczy, płynąc na Brdzie pod prąd, rozegrano wyścigi ósemek, podczas których zespół polski pokonał ósemkę Oxfordu. W wyścigu ósemek seniorów zwyciężyła osada Bydgostii przed osadą „kombinowaną" AZS UMK Toruń-Gopło Kruszwica. W dniach 15-16 października w Kruszwicy zorganizowano Centralne Jesienne Regaty Kwalifikacyjne, w których wzięła udział niemal cała kadra narodowa 600 zawodników z 33 klubów wioślarskich. Zawody przeprowadzono wzorowo i przy pełnych obsadach biegowych. Wystartował między innymi dwukrotny mistrz olimpijski w dwójkach po­dwójnych wagi lekkiej z Seulu i Aten - Tomasz Kucharski z gorzowskiego AZS-AWF, tym razem w rywalizacji jedynek. Z kruszwickich wioślarzy najlepiej zaprezentował się Arnold Sobczak, który dwa razy zwyciężył w wyścigach jedynek i raz był trzeci. Wyścig juniorskich jedynek wygrał dwukrotnie Tomasz Kowal, a Jerzy Kowalski był dwukrotnie czwarty. Regaty Jesienne były w tym roku już siódmymi poważnymi rega­tami wioślarskimi organizowanymi przez KW Gopło, za co prezesowi Stefanowi Janeczkowi, całemu Zarządowi Klubu oraz działaczom należą się wielkie brawa i zasłużone słowa uznania, za ich wytężoną pracę w organizacji i przeprowadzeniu tak wielu ogólnopolskich imprez wioślarskich w ciągu jednego sezonu.

Rok 2006

W marcu 2006 r. po raz pierwszy w 95-letniej historii klubu dwóch zawodników KW Gopło  Marcin Sarnowski i Artur Januszek zakwalifikowało się do reprezentacji wioślarskiej regat osad akademickich pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a reprezentacją Uniwersytetu w Oxfordzie wiosną na Tamizie w Anglii.

Nowe zapiski ............. W dniach 24-25 czerwca 2006r odbyły się Mistrzostw Polski Seniorów w Poznaniu zawodnicy KW Gopło zdobyli trzy medale: złoty w dwójce ze sternikiem Sarnowski Marcin, Smoliński Rafał oraz sternik Bartosz Januszek; srebrny w czwórce ze sternikiem Sarnowski Marcin, Smoliński Rafał ,Wiliński Michał, Janeczek Krzysztof sternik Bartosz Januszek oraz brązowy medal w dwójce podwójnej Januszek Artur, Sobczak Arnold. W czerwcu odbyły się także regaty międzynarodowe „Regaty Olimpic Hopes” w Piestanach na Słowacji nasi zawodnicy tj.: Mikołajczewski Artur i Strzelecki Sebastian zajęli trzecie miejsce w dwójce podwójnej juniorów młodszych .W lipcu 15-16 odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w Bydgoszczy . Zawodnicy KW Gopło zdobyli dwa medale w jedynce wagi lekkiej złoto Kowalski Jerzy oraz brąz w czwórce podwójnej Kowalski Jerzy ,Kowal Tomasz, Majchrzak Tomasz, Ettinger Dariusz . W dniach 21-24 lipca w Kruszwicy odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży zawodnicy klubu wioślarskiego zdobyli brązowy medal w czwórce podwójnej w składzie Strzelecki Sebastian, Mikołajczewski Artur, Kawecki Dawid, Kaczmarek Michał natomiast już 4-6 sierpnia w Grodzie Piasta odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do lat 23 oraz Mistrzostwa PZTW Młodzików. Zawodnicy KW Gopło na swoim terenie pokazali się z jak najlepszej strony zdobywając dwa złote medal w jedynce (do 23 lat) Arnold Sobczak, czwórce młodzików Sobczak Krzysztof, Majchrzak Krzysztof, Cugier Tomasz, Mikołajczak Artur oraz srebro w czwórce młodzieżowej (do 23 lat) Sobczak Arnold, Janeczek Krzysztof, Wiliński Michał, Szczepaniak Daniel...........Januszek Robert @ 2010 Klub Wioślarski Gopło Kruszwica