ENEA MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI
ENEA MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW A

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 28-30.07.2023 r. na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy. Regaty zostaną rozegrane na 6 pasmach toru.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Organizatorem imprezy jest Klub Wioślarski Gopło w Kruszwicy pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny - Korol Agnieszka
Z-ca Sędziego Głównego - Bruź Paweł
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Janeczek Stefan
Starszy Sekretarz - Kropielnicka Aleksandra
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Horwacik Maciej
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Ohl Katarzyna
Przedstawiciel PZTW - Tataruch Anna

3. PROGRAM REGAT

28.07.2023 - piątek od g. 15.00 - przedbiegi w konkurencjach powyżej 12 zgłoszonych osad
29.07.2023 - sobota - przedbiegi w pozostałych konkurencjach, repasaże i półfinały
30.07.2023 - niedziela - finały

PROGRAM FINAŁÓW

1. 1x KBL godz. 09.00   20. 2x CHA godz. 12.30
2. 4- KB godz. 09.10   21. 4x CHA godz. 12.40
3. 4x MBL godz. 09.20   22. 4x+ CHA godz. 12.50
4. 2x KB godz. 09.30   23. 8x+ CHA godz. 13.00
5. 2x MB godz. 09.40   24. 1x DZB godz. 13.20
6. 4- MB godz. 09.50   25. 2x DZB godz. 13.30
7. 2- MBL godz. 10.00   26. 4x DZB godz. 13.40
8. 1x MBL godz. 10.10   27. 1x CHB godz. 13.50
9. 2- KB godz. 10.20   28. 2x CHB godz. 14.00
10. 1x KB godz. 10.30   29. 4x CHB godz. 14.10
11. 2x KBL godz. 10.40   30. 2- KBL godz. 14.40
12. 4+ MB godz. 10.50   31. 2- MB godz. 14.50
13. 1x MB godz. 11.00   32. 4x KB godz. 15.00 
14. 1x DZA godz. 11.30   33. 8+ KB godz. 15.10 
15. 2x DZA godz. 11.40   34. 2x MBL godz. 15.20 
16. 4x DZA godz. 11.50   35. 4x KBL godz. 15.30 
17. 4x+ DZA godz. 12.00   36. 4+ KB godz. 15.40 
18. 8x+ DZA godz. 12.10   37. 4x MB godz. 15.50 
19. 1x CHA godz. 12.20   38. 8+ MB godz. 16.00

3.1. W piątek 28.07.2023 rozegrane zostaną przedbiegi w konkurencjach powyżej 12 zgłoszonych osad.

3.2. W sobotę 29.07.2023 rozegrane zostaną przedbiegi w pozostałych konkurencjach oraz repasaże i półfinały.

3.3. W niedzielę 30.07.2023 zostaną rozegrane finały.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Zawody rozegrane zostaną wg systemu eliminacji FISA

4.2. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Polski Młodzików mogą startować osady składające się z zawodników jednego klubu (wyjątkiem są osady Szkół Mistrzostwa Sportowego w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski).

4.3. Każda zawodniczka i zawodnik w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski może startować maksymalnie w trzech konkurencjach.

4.4. Młodziczki i młodzicy mają do dwukrotnego startu dziennie z dwugodzinną przerwą pomiędzy nimi.

4.5. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start, ale musi być poprzedzony dwugodzinną przerwą od poprzedniego startu.

4.6. Młodzicy i młodziczki mają prawo startu tylko na wiosłach typu Macon.

4.7. Dystans rozgrywania wyścigów młodzików A wynosi 1500 m, od startu na linii 500 m do linii mety.   

4.8. Dystans rozgrywania wyścigów młodzików B wynosi 500 m, od startu na linii 1500 m do linii mety.

4.9. Pozostałe warunki uczestnictwa oraz ocena wyników muszą być zgodne z zasadami i regulaminami współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Systemu Sportu Młodzieżowego zamieszczonymi w rozdziale „Postanowienia ogólne”.

4.10. W przypadku zgłoszenia w Mistrzostwach Polski Młodzików A sześciu lub mniejszej ilości osad we wszystkich konkurencjach będą rozgrywane OBOWIĄZKOWE „WYŚCIGI O TORY

4.11. W regatach dopuszcza się start tylko zawodniczek i zawodników:

    • zarejestrowanych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) lub posiadajacych obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze;
    • posiadających aktualną licencję PZTW;
    • posiadających aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania wioślarstwa.

4.12. W trakcie mistrzostw przeprowadzana będzie losowa kontrola wagi łodzi zgodnie z regulaminem.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.07.2023 r. do godz. 24.00.

5.2. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego, zgodnie z WIS „Postanowienia ogólne” na konto PZTW.
Brak wpłaty wpisowego w wyznaczonym regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi konsekwencjami. Oryginał dowodu wpłaty wpisowego delegaci winni mieć przy sobie celem okazania ich organizatorowi regat.

5.3. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

5.4. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 26.07.2023 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Wycofania oraz zmiany w składzie osad można dokonywać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl do 3 godzin przed zebraniem delegatów.

6.2. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 28.07.2023 r. o godz. 12.00 w sali audiowizualnej klubu Gopło Kruszwica.

6.3. Program ostateczny przedbiegów wywieszony będzie 2 godz. po zakończeniu zebrania delegatów na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl i od godz. 14.00 w wiosce wioślarskiej.

6.4. Zebranie sędziów odbędzie się w dniu 28.07.2023 r. o godz. 13.00 w sali audiowizualnej klubu Gopło Kruszwica.

6.5. Zapotrzebowanie na noclegi należy przesłać w terminie do dnia 17.07.2023 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie tel. 601 191 003.

Partnerzy KW Gopło Kruszwica: