OLIMPIADA MŁODZIEŻY

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 20 – 23.07.2023 na torze regatowym w Kruszwicy. Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Organizatorem imprezy jest Komitet Organizacyjny OOM pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

KIEROWNICTWO
Sędzia Główny - Pawlak-Kubasek Małgorzata
Z-ca Sędziego Głównego - Nosal Zbigniew
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Janeczek Stefan
Starszy Sekretarz - Chrustowska Agata
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Drapiewska Wiesława
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Kamiński Franciszek
Przedstawiciel PZTW - Szczepaniak Paweł

3. PROGRAM REGAT

    20.07.2023 - czwartek - przedbiegi (od godz. 14.00)
    21.07.2023 - piątek - repasaże
    22.07.2023 - sobota - półfinały
    23.07.2023 - niedziela - finały

PROGRAM FINAŁÓW

1. 4x+ MJM godz. 09.30 9. 4+ KJM godz. 13.45
2. 4- KJM godz. 10.00 10. 4- MJM godz. 14.00
3. 2- MJM godz. 10.15 11. 1x MJM godz. 14.15
4. 2x KJM godz. 10.30 12. 4x- KJM godz. 14.30
5. 4+ MJM godz. 10.45 13. 8+ KJM godz. 14.45
6. 2- KJM godz. 11.00 14. 1x KJM godz. 15.00
7. 4x+ KJM godz. 11.15 15. 4x- MJM godz. 15.15
8. 2x MJM godz. 11.30 16. 8+ MJM godz. 15.30

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 2007 – 2008.
4.2. W OOM obowiązuje limit osób biorących udział w regatach na koszt organizatora:

  • 300 zawodników
  • 50 trenerów
  • 30 sędziów
  • 15 kierowców
  • 2 przedstawicieli PZS

4.3. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży rozgrywana będzie wg systemu eliminacji FISA zgodnie z programem:

Część eliminacyjna

Część finałowa

I dzień – eliminacje

    III dzień – półfinały i finały E,F i dalsze

II dzień – repasaże i ćwierć finały dla konkurencji powyżej 24 zgłoszonych osad

    IV dzień – finały

W przypadku zgłoszenia większej ilości zawodników niż 300 osób, wszystkie kluby muszą opłacić u organizatora koszty noclegów oraz wyżywienia. Organizator po regatach, pod warunkiem uzyskania środków na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zwróci ww. koszty klubom za osady, które ostatecznie uplasowały się na poniższych miejscach. 300 uczestników stanowią:

Juniorki młodsze Lokaty Juniorzy młodsi Lokaty
1x do 7 miejsca 1x do 8 miejsca
2x do 6 miejsca 2x do 6 miejsca
2- do 5 miejsca 2- do 6 miejsca
4- do 4 miejsca 4- do 5 miejsca
4x- do 6 miejsca 4x- do 6 miejsca
4x+ do 4 miejsca 4x+ do 4 miejsca
4+ do 4 miejsca 4+ do 4 miejsca
8+ do 4 miejsca 8+ do 5 miejsca

Dalej kolejno włączane będą osady:

1 1x KJM 8 miejsce 43 2- KJM 10 miejsce 84 2x KJM 17 miejsce
2 2- KJM 6 miejsce 43 2- KJM 11 miejsce 84 2x KJM 18 miejsce
3 1x MJM 9 miejsce 45 2- KJM 12 miejsce 86 1x KJM 18 miejsce
4 1x KJM 9 miejsce 46 4x MJM 8 miejsce 87 2x MJM 18 miejsce
5 1x MJM 10 miejsce 47 4x KJM 8 miejsce 88 2x KJM 18 miejsce
6 1x KJM 10 miejsce 48 4- MJM 7 miejsce 89 4x- MJM 9 miejsce
7 2x MJM 7 miejsce 49 4+ MJM 6 miejsce 90 4x- KJM 9 miejsce
8 2x KJM 7 miejsce 50 4- KJM 7 miejsce 91 4x- MJM 10 miejsce
9 2x MJM 8 miejsce 51 4+ MJM 7 miejsce 92 4x- KJM 10 miejsce
10 2x KJM 8 miejsce 52 4- KJM 8 miejsce 93 4x- MJM 11 miejsce
11 2- MJM 7 miejsce 53 4x+ KJM 6 miejsce 94 4x- KJM 11 miejsce
12 2- KJM 7 miejsce 54 4x+ MJM 6 miejsce 95 4x- MJM 12 miejsce
13 4- KJM 5 miejsce 55 4+ KJM 6 miejsce 96 4x- KJM 12 miejsce
14 4x+ KJM 5 miejsce 56 4x+ KJM 7 miejsce 97 4x+ MJM 8 miejsce
15 4x+ MJM 5 miejsce 57 4x+ MJM 7 miejsce 98 4x+ MJM 9 miejsce
16 4- KJM 6 miejsce 58 4x+ KJM 8 miejsce 99 4+ MJM 8 miejsce
17 1x MJM 11 miejsce 59 8+ KJM 6 miejsce 100 4+ MJM 9 miejsce
18 1x KJM 11 miejsce 60 8+ MJM 7 miejsce 101 4x+ MJM 10 miejsce
19 1x MJM 12 miejsce 61 8+ KJM 7 miejsce 102 2- MJM 13 miejsce
20 1x KJM 12 miejsce 62 4+ KJM 7 miejsce 103 4x+ MJM 11 miejsce
21 2x MJM 9 miejsce 63 8+ MJM 8 miejsce 104 4x- MJM 13 miejsce
22 2x KJM 9 miejsce 64 8+ KJM 8 miejsce 105 4x- MJM 14 miejsce
23 4x MJM 7 miejsce 65 1x MJM 13 miejsce 106 4x- MJM 15 miejsce
24 4x KJM 7 miejsce 66 1x KJM 13 miejsce 107 4x- MJM 16 miejsce
25 2- MJM 8 miejsce 67 1x MJM 14 miejsce 108 2x KJM 17 miejsce
26 2- KJM 8 miejsce 68 1x KJM 14 miejsce 109 4x- KJM 18 miejsce
27 4+ MJM 5 miejsce 69 2x MJM 13 miejsce 110 4- MJM 8 miejsce
28 4+ KJM 5 miejsce 70 2x KJM 13 miejsce 111 1x MJM 19 miejsce
29 8+ MJM 6 miejsce 71 2x MJM 14 miejsce 112 1x KJM 19 miejsce
30 8+ KJM 5 miejsce 72 2x KJM 14 miejsce 113 2x MJM 19 miejsce
31 2x MJM 10 miejsce 73 1x MJM 15 miejsce 114 1x MJM 20 miejsce
32 2x KJM 10 miejsce 74 1x KJM 15 miejsce 115 2x KJM 20 miejsce
33 2- MJM 9 miejsce 75 2x MJM 15 miejsce 116 1x MJM 21 miejsce
34 2- MJM 10 miejsce 76 2x KJM 15 miejsce 117 2x MJM 21 miejsce
35 2x MJM 11 miejsce 77 1x MJM 16 miejsce 118 1x MJM 22 miejsce
36 2x KJM 11 miejsce 78 1x KJM 16 miejsce 119 2x MJM 22 miejsce
37 4- MJM 6 miejsce 79 2x MJM 16 miejsce 120 1x MJM 23 miejsce
38 2x MJM 12 miejsce 80 2x KJM 16 miejsce 121 2x MJM 23 miejsce
39 2x KJM 12 miejsce 81 1x MJM 17 miejsce 122 1x MJM 24 miejsce
40 2- MJM 11 miejsce 82 1x KJM 17 miejsce 123 1x MJM 25 miejsce
41 2- MJM 12 miejsce 83 2x MJM 17 miejsce 124 1x MJM 26 miejsce
42 2- KJM 9 miejsce            

4.4. W przypadku zgłoszeń powyżej 24 osad do danej konkurencji, rozgrywane w niej będą biegi eliminacyjne na czas. 24 osady z najlepszymi czasami kwalifikować się będą do czterech ćwierćfinałów. Pozostali kolejno na podstawie uzyskanych czasów do finałów E,F…., które rozegrane zostaną w sobotę. W tych konkurencjach nie będą rozgrywane repasaże. W przypadku złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających sprawiedliwe rozegranie biegów na czas zawodnicy na etapie eliminacji są rozlosowywani do przedbiegów i z każdego przedbiegu do ćwierćfinału kwalifikują się zawodnicy na podstawie zajętych miejsc. Decyzja o sposobie rozgrywania biegów w takim przypadku przekazana zostanie na zebraniu delegatów.

4.5. Prawo startu mają osady wyłącznie w składach klubowych z wyjątkiem osad Szkół Mistrzostwa Sportowego.

4.6. W grupie juniorek i juniorów młodszych dozwolone są dwa starty dziennie z minimum dwugodzinną przerwą pomiędzy wyścigami. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start, ale musi być poprzedzony dwugodzinną przerwą.

4.7. Pozostałe warunki uczestnictwa oraz ocena wyników muszą być zgodne z zasadami i regulaminami współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Systemu Sportu Młodzieżowego zamieszczonymi w WIS w rozdziale „Postanowienia ogólne”.

4.8. W trakcie OOM przeprowadzana będzie losowo kontrola wagi łodzi zgodnie z regulaminem.

4.9.W przypadku zgłoszenia sześciu lub mniejszej ilości osad we wszystkich konkurencjach będą rozgrywane OBOWIĄZKOWE „WYŚCIGI O TORY

4.10. W regatach dopuszcza się start tylko zawodniczek i zawodników:

  • zarejestrowanych w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) lub posiadajacych obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej i indywidualny i niepowtarzalny identyfikator we właściwym dla danego państwa rejestrze;
  • posiadających aktualną licencję PZTW;
  • posiadających aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania wioślarstwa.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2023 r. do godz. 24.00. Po tym terminie żadne dodatkowe zgłoszenia nie będą przyjmowane.

5.2. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

5.3. Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży nie pobiera się opłaty startowej.

5.4. Potwierdzenie zgłoszeń, lista startowa zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej  w dniu 18.07.2023 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Wycofania i zmiany w składzie osad można dokonywać do 3 godzin przed zebraniem delegatów.

6.2. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 20.07.2023 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej klubu Gopło Kruszwica.

6.3. Program ostateczny przedbiegów wywieszony będzie w wiosce wioślarskiej  na mecie regat  1 godz. po zebraniu delegatów.

6.4. Zebranie sędziów odbędzie się w dniu 20.07.2023 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej klubu Gopło Kruszwica

Partnerzy KW Gopło Kruszwica: