ENEA MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW

1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 14-16 lipca 2023 r. na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy. Regaty zostaną rozegrane na 6 pasmach toru.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Organizatorem imprezy jest Klub Wioślarski GOPŁO Kruszwica pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny - Staszak Katarzyna
Z-ca Sędziego Głównego - Erdman Jerzy
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Janeczek Stefan 
Starszy Sekretarz - Mardyła Mateusz
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Skałecki Kazimierz
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Kowalewski Michał
Przedstawiciel PZTW - Kamiński Franciszek

3. PROGRAM REGAT

14.07.2023 - Przedbiegi oraz repasaże dla konkurencji, w których zgłoszono powyżej 12 osad

15.07.2023 -  Półfinały i repasaże dla konkurencji w których zgłoszono poniżej 12 osad oraz wyścigi o tory w konkurencjach poniżej 7 zgłoszonych osad.

16.07.2023 - Finały      

     PROGRAM FINAŁÓW

1. 2- KJ godz. 10.00   10. 2- MJ godz. 13.00
2. 1x KJ godz. 10.15   11. 1x MJ godz. 13.15
3. 4+ KJ godz. 10.30   12. 4+ MJ godz. 13.30
4. 2x MJ godz. 10.45       przerwa
5. 4- MJ godz. 11.00   13. 1x KJL godz. 14.45
6. 1x MJL godz. 11.15   14. 8+ KJ godz. 15.00
    przerwa   15. 4x KJ godz. 15.15
7. 2x KJL godz. 12.15   16. 2x MJL godz. 15.30
8. 4- KJ godz. 12.30   17. 4x MJ godz. 15.45
9. 2x KJ godz. 12.45   18. 8+ MJ godz. 16.00

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. W Mistrzostwach Polski Juniorów mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2005 – 2006.

4.2. W kategorii juniorek i juniorów (KJ, MJ) w Mistrzostwach Polski Juniorów dozwolone są maksymalnie cztery starty dziennie w dwóch konkurencjach. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start. Dystans 2000 m.

4.3. W zawodach mogą startować tylko załogi składające się z zawodników jednego klubu (z wyjątkiem osad Szkół Mistrzostwa Sportowego).

4.4. Pozostałe warunki uczestnictwa oraz ocena wyników muszą być zgodne z zasadami i regulaminami współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Systemu Sportu Młodzieżowego zamieszczonymi w rozdziale „Postanowienia ogólne”.

4.5. W trakcie mistrzostw przeprowadzana będzie losowa kontrola wagi łodzi zgodnie z regulaminem.

4.6. W przypadku zgłoszenia sześciu lub mniejszej ilości osad we wszystkich konkurencjach będą rozgrywane OBOWIĄZKOWE „WYŚCIGI O TORY”.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2023 r. do godz. 24.00.

5.2. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego zgodnie z WIS „Postanowienia ogólne” na konto PZTW. Brak wpłaty wpisowego lub potwierdzenia w wyznaczonym regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi konsekwencjami. Oryginał dowodu wpłaty wpisowego delegaci winni mieć przy sobie celem okazania ich organizatorowi regat.

5.3. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

5.4. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 12.07.2023 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Wycofania i zmiany w składzie osad można dokonywać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl do 3 godzin przed zebraniem delegatów.

6.2. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 13.07.2023 r. o godz. 17.00 w sali klubu Gopło Kruszwica.

Partnerzy KW Gopło Kruszwica: