1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 27-28 maja 2023 r. na torze regatowym w Kruszwicy. Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Regaty organizuje KS "Gopło" Kruszwica pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny - Noculak Natalia
Z-ca Sędziego Głównego - Futoma Dariusz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Janeczek Stefan
Starszy Sekretarz - Skowrońska Anna
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Ciurkowski Sławomir
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Bruź Paweł
Przedstawiciel PZTW -  

3. PROGRAM REGAT

27.05.2023 SOBOTA

1a. 1x KJM przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes 18. 2x KJ/KJM przedbiegi
1b. 1x KJM przedbiegi - bieg otwarty 19. 4x MJ/MJM przedbiegi
2. 2- KJM przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes 20. 8+ KJ/KJM przedbiegi
3a. 1x MJM przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes 21. 4- MJ/MJM przedbiegi
3b. 1x MJM przedbiegi - bieg otwarty 1a. 1x KJM finał - kwalif. Olympic Hopes
4. 2- MJM przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes 1b. 1x KJM finał - bieg otwarty
5. 4+ MJ/MJM przedbiegi 2. 2- KJM finał - kwalif. Olympic Hopes
6. 4x+ KJM przedbiegi 3a. 1x MJM finał - kwalif. Olympic Hopes
7. 1x KJ przedbiegi - kontrolny 3b. 1x MJM finał - kwalif. Olympic Hopes
8. 2- KJ przedbiegi - kontrolny 4. 2- MJM finał - kwalif. Olympic Hopes
9. 4+ KJ/KJM przedbiegi  22. 1x CH A przedbiegi
10. 4x+ MJM przedbiegi  23. 2x DZ A przedbiegi 
11. 1x MJ przedbiegi - kontrolny 24. 4x+ DZ A przedbiegi 
12. 2- MJ przedbiegi - kontrolny 25. 4x CH A przedbiegi 
13. 1x DZ A przedbiegi  26. 8x+ CH A przedbiegi 
14. 2x CH A przedbiegi  27. 2x MJ/MJM przedbiegi 
15. 4x+ CH A przedbiegi  28. 4x KJ/KJM przedbiegi 
16. 4x DZ A przedbiegi  29. 8+ MJ/MJM przedbiegi 
17. 8x+ DZ A przedbiegi  30. 4- KJ/KJM przedbiegi 

28.05.2023 NIEDZIELA

31. 4+ MJM przedbiegi 18. 2x KJ/KJM finał
32. 2x KJM przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes 19. 4x MJ/MJM finał
33. 4- KJM przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes 20. 8+ KJ/KJM finał
34. 4x KJM przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes 21. 4- MJ/MJM finał
35. 2x MJM przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes 31. 4+ MJM finał
36. 4- MJM przedbiegi - kwalif. Olympic Hopes 32. 2x KJM finał - kwalif. Olympic Hopes
37. 4x MJM przedbiegi  - kwalif. Olympic Hopes 33. 4- KJM finał - kwalif. Olympic Hopes
5. 4+ MJ/MJM finał 34. 4x KJM finał - kwalif. Olympic Hopes
6. 4x+ KJM finał 35. 2x MJM finał - kwalif. Olympic Hopes
7. 1x KJ finał - kontrolny 36. 4- MJM finał - kwalif. Olympic Hopes
8. 2- KJ finał - kontrolny 37. 4x MJM finał - kwalif. Olympic Hopes
9. 4+ KJ/KJM finał 22. 1x CH A finał
10. 4x+ MJM finał 23. 2x DZ A finał
11. 1x MJ finał - kontrolny 24. 4x+ DZ A finał
12. 2- MJ finał - kontrolny 25. 4x CH A finał
13. 1x DZ A finał 26. 8x+ CH A finał
14. 2x CH A finał 27. 2x MJ/MJM finał
15. 4x+ CH A finał 28. 4x KJ/KJM finał
16. 4x DZ A finał 29. 8+ MJ/MJM finał
17. 8x+ DZ A finał 30. 4- KJ/KJM finał

 

Partnerzy KW Gopło Kruszwica: