. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniu 15 kwietnia 2023 r. w Kruszwicy na torze regatowym na jeziorze Gopło.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Regaty organizuje KW "Gopło" Kruszwica pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny - Zieliński Michał
Z-ca Sędziego Głównego - Amchewicz Roman
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Janeczek Stefan
Starszy Sekretarz - Kalinowska Anna
Starszy Sędzia Komisji Kontroli - Matyjasik Krzysztof
Przedstawiciel Kolegium Sędziów - Ohl Katarzyna
Przedstawiciel PZTW - Kamiński Franciszek

3. PROGRAM REGAT

1. 2- KA/KB   8. 2- KJ/KJM
2. 1x KA/KB   9. 1x KJ/KJM
3. 2- MA/MB   10. 2- MJ/MJM
4. 1x MA/MB   11. 1x MJ/MJM
5. 1x KL/KBL   12. 2x MW
6. 1x ML/MBL   13. 1x MW
7. 2- MB/MBL      

 

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. Regaty odbywają się na dystansie 7,5 km z 3 nawrotami, pomiędzy tradycyjną linią mety a wyspą startową. Start do wyścigów usytuowany jest na wysokości mostka na półwyspie; linię startu wyznaczają dwie duże czerwone boje. Start i pierwsza prosta odbywa się po torze zerowym aż do pierwszego nawrotu. Ten odcinek jest oznaczony czerwonymi bojami, które te boje wyznaczają pierwszy odcinek płynięcia nie wolno ich przekraczać. Pierwszy nawrót wyznaczają dwie duże czerwone boje. Po pierwszym nawrocie należy wiosłować 1 i 2 torem. Drugi nawrót odbywa się 100 metrów przed linią wyznaczającą metę w tradycyjnych regatach. Oznaczony jest serią dużych czerwonych bojek. Po drugim nawrocie płynie się torem 4 i 5. Trzeci nawrót odbywa się na końcu czerwonych boi. Ostatnia prosta wiedzie torem 6 do linii mety oznaczonej celownikiem z napisem 2000 metrów - tak jak na tradycyjnych regatach. Po zakończonym biegu podpływamy do pomostu na wysokości trybun. Tor 1 i 2 utworzą wspólnie jedno pasmo wiosłowania ograniczone bojami czerwonymi po zewnętrznej i żółtymi po wewnętrznej linii i będą służyć do płynięcia w stronę mety. Podobnie oznaczone będą tor 4 i 5 służące do płynięcia w stronę startu. Wewnętrzny tor 3 będzie neutralny i zarezerwowany dla łodzi sędziowskich i WOPR.

4.2. Procedura startowa: Wszystkie osady startują w kolejności numerów startowych.
W tej kolejności powinny napływać do strefy startowej, wzywanych przez pomocnika startera. Po wpłynięciu do strefy startowej, osada musi się zatrzymać na polecenie sędziego startera na linii startu. Start odbywa się co 1 min. na komendę sędziego startera. Osady spóźnione na start zostaną cofnięta na koniec swojej serii.
Wszelkie kolizje w torze będą skutkowały ostrzeżeniem, osada która otrzyma trzecie ostrzeżenie zostanie wykluczona z wyścigu.
Każde 50 metrów przed i po nawrocie (nawrót oznaczony dużymi bojami) będzie oznaczone małymi w kolorze czerwonym. Pozwoli to osadom zorientować się, że: zbliżają się do nawrotu i znajdują się w strefie neutralnej, w której nie dokonuje się wyprzedzania. Wyprzedzanie w strefie neutralnej będzie skutkowało ostrzeżeniem, a w razie kolizji osada winna tej kolizji będzie wykluczona z wyścigu.
Przekroczenie wewnętrznych linii toru kadłubem (ale nie piórami wioseł) tj. wpłynięcie na tor neutralny przeznaczony dla sędziów i WOPR będzie skutkowało ostrzeżeniem.
Ww. wymienione zasady nie podlegają oprotestowaniu a ostrzeżenie lub dyskwalifikacja za wykroczenie w strefie startowej będą automatycznym efektem decyzji sędziów.
Trenerów prosimy o dokładne zapoznanie osad z zasadami regat i omówienie ewentualnych niejasności. Ze względu na typ regat (z nawrotami) sugerujemy zgłaszanie osad odpowiednio przygotowanych w zakresie techniki wiosłowania i manewrowania łodzią.

4.3. Kolejność startu osad ustawiona zostanie przez pion szkolenia PZTW.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.04.2023 r. do godz. 24.00.

Partnerzy KW Gopło Kruszwica: