1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 15-17 lipca 2022 r. na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy. Regaty zostaną rozegrane na 6 pasmach toru.

2. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Organizatorem imprezy jest Klub Wioślarski GOPŁO Kruszwica pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

Sędzia Główny Grzegorz Woldański
Z-ca Sędziego Głównego Grzegorz Królik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Stefan Janeczek
Starszy Sekretarz Kamil Kaluziński
Starszy Sędzia Komisji Kontroli Małgorzata Pawlak-Kubasek
Przedstawiciel Kolegium Sędziów Katarzyna Kowalczuk
Przedstawiciel PZTW Tomasz Kucharski

3. PROGRAM REGAT

15.07.2022 - Przedbiegi oraz repasaże dla konkurencji, w których zgłoszono powyżej 12 osad

16.07.2022 -  Półfinały i repasaże dla konkurencji w których zgłoszono poniżej 12 osad oraz wyścigi o tory w konkurencjach poniżej 7 zgłoszonych osad.

17.07.2022 - Finały      

     PROGRAM FINAŁÓW

1. 2- KJ godz. 10.00 10. 2- MJ godz. 13.00
2. 1x KJ godz. 10.15 11. 1x MJ godz. 13.15
3. 4+ KJ godz. 10.30 12. 4+ MJ godz. 13.30
4. 2x MJ godz. 10.45     przerwa
5. 4- MJ godz. 11.00 13. 1x KJL godz. 14.45
6. 1x MJL godz. 11.15 14. 8+ KJ godz. 15.00
    przerwa 15. 4x KJ godz. 15.15
7. 2x KJL godz. 12.15 16. 2x MJL godz. 15.30
8. 4- KJ godz. 12.30 17. 4x MJ godz. 15.45
9. 2x KJ godz. 12.45 18. 8+ MJ godz. 16.00

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. W Mistrzostwach Polski Juniorów mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy urodzeni w latach 2004 – 2005.

4.2. W kategorii juniorek i juniorów (KJ, MJ) w Mistrzostwach Polski Juniorów dozwolone są maksymalnie cztery starty dziennie w dwóch konkurencjach. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start. Dystans 2000 m.

4.3. W zawodach mogą startować tylko załogi składające się z zawodników jednego klubu (z wyjątkiem osad Szkół Mistrzostwa Sportowego i osad reprezentacji na MŚJ).

4.4. Zgodnie z uchwałą Zarządu PZTW z dnia 11.12.2021 ogranicza się liczbę startów dla zawodników reprezentacji na Mistrzostwa Świata Juniorów do dwóch konkurencji: w osadzie reprezentacyjnej oraz jednej osadzie klubowej.

4.5. Pozostałe warunki uczestnictwa oraz ocena wyników muszą być zgodne z zasadami i regulaminami współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Systemu Sportu Młodzieżowego zamieszczonymi w rozdziale „Postanowienia ogólne”.

4.6. W trakcie mistrzostw przeprowadzana będzie losowa kontrola wagi łodzi zgodnie z regulaminem.

4.7. W przypadku zgłoszenia sześciu lub mniejszej ilości osad we wszystkich konkurencjach będą rozgrywane OBOWIĄZKOWE „WYŚCIGI O TORY”.

5. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2022 r. do godz. 24.00.

5.2. W tym samym terminie należy dokonać wpłaty wpisowego zgodnie z WIS „Postanowienia ogólne” na konto PZTW. Brak wpłaty wpisowego lub potwierdzenia w wyznaczonym regulaminem regat terminie spowoduje nieumieszczenie osady na listach startowych z dalszymi konsekwencjami. Oryginał dowodu wpłaty wpisowego delegaci winni mieć przy sobie celem okazania ich organizatorowi regat.

5.3. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

5.4. Lista zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej www.wioslarstwo.poznan.pl w dniu 13.07.2022 r.

6. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Wycofania i zmiany w składzie osad można dokonywać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl do 3 godzin przed zebraniem delegatów.

6.2. Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 14.07.2022 r. o godz. 17.00 w sali klubu Gopło Kruszwica.

6.3. Program ostateczny przedbiegów zamieszczony zostanie 2 godz. po zebraniu delegatów na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl oraz wywieszony w wiosce wioślarskiej.  

6.4. Zebranie Komisji Sędziów w dniu 15.07.2022 r. o godz. 9.30 w sali klubu Gopło Kruszwica.

6.5. Zapotrzebowanie na noclegi należy przesłać w terminie do dnia 03.07.2022 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie tel. 606 930491.

Partnerzy KW Gopło Kruszwica: