1. TERMIN I MIEJSCE

Regaty odbędą się w dniach 22 – 25.07.2021 na torze regatowym w Kruszwicy. Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad.

 1. KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy GOPŁO Kruszwica pod nadzorem merytorycznym PZTW. Komisję Sędziów powołuje PZTW.

KIEROWNICTWO

Sędzia Główny

Marcin Boczkowski

Z-ca Sędziego Głównego

Katarzyna Staszak

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Stefan Janeczek

Starszy Sekretarz

Agnieszka Szymerowska

Starszy Sędzia Komisji Kontroli

Agata Chrustowska

Przedstawiciel Kolegium Sędziów

Anna Widun

Przedstawiciel PZTW

Anna Tataruch

 1. PROGRAM REGAT

    22.07.2021 - czwartek - przedbiegi (od godz. 14.00)
    23.07.2021 - piątek - repasaże
    24.07.2021 - sobota - półfinały
    25.07.2021 - niedziela - finały

PROGRAM FINAŁÓW

1.

4x+ MJM

godz. 09.30

9.

4+ KJM

godz. 13.45

2.

4- KJM

godz. 10.00

10.

4- MJM

godz. 14.00

3.

2- MJM

godz. 10.15

11.

1x MJM

godz. 14.15

4.

2x KJM

godz. 10.30

12.

4x- KJM

godz. 14.30

5.

4+ MJM

godz. 10.45

13.

8+ KJM

godz. 14.45

6.

2- KJM

godz. 11.00

14.

1x KJM

godz. 15.00

7.

4x+ KJM

godz. 11.15

15.

4x- MJM

godz. 15.15

8.

2x MJM

godz. 11.30

16.

8+ MJM

godz. 15.30

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

4.1. W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 2005 – 2006.
4.2. Wszystkie osady mają obowiązek startu na wiosłach typu Macon.
4.3. W OOM obowiązuje limit osób biorących udział w regatach na koszt organizatora:

  • 300 zawodników
  • 50 trenerów
  • 30 sędziów
  • 15 kierowców
  • 2 przedstawicieli PZS

4.4. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży rozgrywana będzie wg systemu eliminacji FISA zgodnie z programem:

Część eliminacyjna

Część finałowa

I dzień – eliminacje

    III dzień – półfinały i finały E,F i dalsze

II dzień – repasaże i ćwierć finały dla konkurencji powyżej 24 zgłoszonych osad

    IV dzień – finały

W przypadku zgłoszenia większej ilości zawodników niż 300 osób, wszystkie kluby muszą opłacić u organizatora koszty noclegów oraz wyżywienia. Organizator po regatach, pod warunkiem uzyskania środków na ten cel z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, zwróci ww. koszty klubom za osady, które ostatecznie uplasowały się na poniższych miejscach. 300 uczestników stanowią:

4.5. W przypadku zgłoszeń powyżej 24 osad do danej konkurencji, rozgrywane w niej będą biegi eliminacyjne na czas. 24 osady z najlepszymi czasami kwalifikować się będą do czterech ćwierćfinałów. Pozostali kolejno na podstawie uzyskanych czasów do finałów E,F…., które rozegrane zostaną w sobotę. W tych konkurencjach nie będą rozgrywane repasaże. W przypadku złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających sprawiedliwe rozegranie biegów na czas zawodnicy na etapie eliminacji są rozlosowywani do przedbiegów i z każdego przedbiegu do ćwierćfinału kwalifikują się zawodnicy na podstawie zajętych miejsc. Decyzja o sposobie rozgrywania biegów w takim przypadku przekazana zostanie na zebraniu delegatów.

4.6. Prawo startu mają osady wyłącznie w składach klubowych z wyjątkiem osad Szkół Mistrzostwa Sportowego.

4.7. W grupie juniorek i juniorów młodszych dozwolone są dwa starty dziennie z minimum dwugodzinną przerwą pomiędzy wyścigami. Udział w eliminacjach liczy się jako start. Powtórzony wyścig nie liczy się jako dodatkowy start, ale musi być poprzedzony dwugodzinną przerwą.

4.8. Pozostałe warunki uczestnictwa oraz ocena wyników muszą być zgodne z zasadami i      regulaminami współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo Systemu Sportu Młodzieżowego zamieszczonymi w WIS 2021 w rozdziale „Postanowienia ogólne”.

4.9. W trakcie Olimpiady przeprowadzana będzie losowo kontrola wagi łodzi zgodnie z regulaminem.

4.10.W przypadku zgłoszenia sześciu lub mniejszej ilości osad we wszystkich konkurencjach będą rozgrywane OBOWIĄZKOWE „WYŚCIGI O TORY

4.11. W regatach dopuszcza się start tylko zawodników z obywatelstwem polskim posiadających licencję PZTW.

 1. ZGŁOSZENIA DO REGAT

5.1. Zgłoszenia do regat należy dokonać na stronie www.wioslarstwo.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.07.2021 r. do godz. 24.00. Po tym terminie żadne dodatkowe zgłoszenia nie będą przyjmowane.

5.2. Każdy z klubów zobowiązany jest do podania na początku zebrania delegatów jednego przedstawiciela (delegata) i tylko on ma prawo do występowania w jego imieniu we wszystkich sprawach do organizatorów i komisji sędziowskiej; dokonywania wszelkich zmian, odbioru programów i wyników, wnoszenia protestów, prezentacji dokumentów zawodników i inne.

5.3. Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży nie pobiera się opłaty startowej.

5.4. Potwierdzenie zgłoszeń, lista startowa zgłoszonych osad zostanie umieszczona na stronie internetowej  w dniu 19.07.2021 r.

 1. INFORMACJE DODATKOWE

6.1. Wycofania i zmiany w składzie osad można dokonywać do 3 godzin przed zebraniem delegatów.

6.2  Zebranie delegatów odbędzie się w dniu 22.07.2021 r. o godz. 10.00 w sali klubu Gopło Kruszwica.

6.3. Program ostateczny przedbiegów wywieszony będzie w wiosce wioślarskiej  na mecie regat  1 godz. po zebraniu delegatów.

6.4. Zebranie sędziów odbędzie się w dniu 22.07.2021 r. o godz. 12.00 w sali klubu Gopło Kruszwica.

 

Partnerzy KW Gopło Kruszwica: